دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁷¹ /صفحه 273 / جزء 14 / آیه 55 الی 64

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 273 جلسه 171 سوره نحل

1 – در زمان قدیم دختر رو قبول نداشتند زنده به گور میکردند ولی این زمان خانواده‌ها با نگاه کردن به شبکه‌ی جم فیلم ها رو نگاه می کنند با دخترانشان اینم انگار دارند دختران رو زنده به گور می کنند به نوعی چون جمعا می نشینند با هم نگاه می کنند این را میشه بر زنده به گور کردن دختران قیاس گرفت ؟
2 – با اینکه کفار یا گناهکاران این کارها را میکنن چرا کلمه الناس بکار برده؟
3 – در زمان حضرت نوح هم تمام جانداران را هلاک ساخت؟
4 – چه چيزي باعث مي شود كه انساني كه الله او را از تنگنا نجات داده “اذا كشف الضر عنكم” در آيه صفحه قبل و در اين آيه “كفرو بما اتيناهم” در مقابل نعمتهاي الله كفر بورزد؟ اين انسان به درگاه الله در آيه قبل تمنا و تضرع مي كرد چگونه اين حسن و توجه الله را بي توجه مي شود و كفران مي ورزد؟
5 – آیا در موقع عادت ماهانه درست است که زن سجده کند و دعا کند؟
6 – کاش مسلمانان قرآن را با انیمیشن و فیلم خیلی خوب می ساختند می فهماندن.
7 -در آیه ۵۹ « یمسکه» ضمیر « ه» به أنثیٰ برمیگرده که مونثه؟ و در آیه ۶۲ « ما یکرهون » آیا « ما» موصول نیست؟
8 – المثل (الاعلي )با معرفه ال بيان شده در مقابل مثل (السوء )كه بدون ال معرفه است. آيا المثل الاعلي به يك صفت خاص اشاره مي كند به خاطر معرفه بودن؟
9 -تَصِفُ به چه معناست؟
10 – در جامعه ما عرف هست که تحصیلات و دارایی پدر را حق پسر می دانند و این یک موضوع کاملا پذیرفته شده است. اگر دختران در چنین موضوعی مطرح کنند بنا بر زیاده خواهی خوانده می شود. چگونه میتوان آقایان را متوجه این موضوع کرد در این باره راهنمایی کنید؟
11 – طبق آیه 60 که ما دیشب هم در مورد این آیه بعث میکردیم در مورد حکومت ظالم که ظلم میکنند یهویی یکی از درون اون جمع ما که میان سال بود گفت اگر دعا های ما مردم قبول میشد که این همه مردم حکومت ظالم رو نفرین و ناسزا میکنند پس چرا ظالم از بین نمیرود. حالا سوال من اینجاست که آیا دعای مردم سبب میشود که مرگ شخصی که قراره صد سال عمر کنند مثلا به پنجاه سال برسد و یا کمتر؟
12 -بشارت برای خبر خوش است چرا اینجا بکار برده شده؟
13 – مساله ارث هم ناشی از همین قضیه است که اکثر برادرها حتی نصف ارثیه که برای دختراست به آنها نمی دهند و واقعا حکم این برای پدری که این کار را کرده و الان فوت شده چیست؟
14 – قتی اسلام آمد به دختر و زن ارزش داده است. با خواندن این صفحه و این آیه ها باز هم ارزش زن و دختر زیر سوال می رود؟پس با آمدن اسلام چطور این ارزشها ماندگار شده است . با این حساب تا دنیا دنیا هست این آیه ها هست و بی ارزش کردن دختر هم هست .همان سو ء استفادها وخیلی چیزهای دیگر. این صفحه خیلی پرمحتوا است و انسان را به فکر فرو می برد.که چرا جنس مونث از اول دنیا تا الان باید ضربه بخوره؟