دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁷² /صفحه 274 / جزء 14 / آیه 65 الی 72

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 274 جلسه 172 سوره نحل

1 – منظور از “” يَسْمَعُونَ “” در آیه ۶۵ صدای طبیعت یا انسانهایی که از نظر معنوی گوش شنوا دارند؟

2 – در آیه 65 گفته از آسمان برای شما آب فرستاده مگر زمین مرده بود که زنده کند دلیلش از مرده و زنده چیست؟ مگر زمین هم می میرد؟

3 – چرا اینجا گفته “” لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ “”چرا گفته برای گروهی که بشنوند نه گروهی که بیندیشند؟ اونم بعد از مرده و زنده شدن زمین.

4 – چرا از فعل( أَوْحَىٰ )استفاده شده؟

5 – اونایی که ازدواج نکردند براشون آیا همسری قرار نداده یا از این نعمت محروم هستن؟

6 – در هوش و استعداد و زیبایی و سلامتی و غیره هم برتری داده شده؟

7 – « شِفَاءٌ لِلنَّاسِ » ناس رو معرفه اورده منظورش کل مردم نیست؟ پس ال که « ناس » داره از چه نوعی هست؟

8 – در آیه 72 که ربط دارد به صفحه قبل اینجا گفته خداوند برای انسانها از جنس خودشون همسرانی قرار داده پس چرا وقتی به آنها دختر داده شده ناراحت می شدند مگر آنها زن نداشتند، مگر آن زنها روزی دختر نبودند؟ چرا پس از زنان خودشان ناراحت نبودند؟ مگر زنانشان جلو این کار را نمی گرفتند؟ مگر نه این بود که دختر روزی زن و همسر پسرانشان می شد؟ اگر همه دختر ها رو می کشتند پس چطوری پسرانشان ازدواج و زاد و ولد میکردند؟

9 – چرا خداوند عمر برخی از بندگانش را بالا می‌برد؟

10 – درمورد آیه71 به عنوان مثال ما پول جمع می کنیم می رویم طلا می خریم آیا کار ما اشتباه است از پول جمع شده قبل از اینکه به فقیر بدهیم برای خودمان طلا خریدیم .ممنون میشم پاسخ دهید

11 – زنبور عسل اگر تو جاهایی مثل حمام و دستشویی کندو بسازه. عسلش کثیف نمیشه؟