سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁶⁷ / صفحه 269 / جزء 14 / آیه 15 الی 26

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 269 جلسه 167

1 – شرط اینکه خداوند انسان را دوست داشته باشد، به سعادت رسیدن انسان است میشه بیشتر توضیح دهید؟

2 – در آیه 25 کسی که گناهان دیگران را حمل می کند می توان با کسی که غیبت می کند و  گناهان غیبت شنونده را می شوید و به گناهان خود می افزاید، مثال زد؟

3 –  برای استواری کوه ها از فعل القی و شب و روز وستارگان و بحر که روان هستند، سخر استفاده شده توضیح میدید و اینکه برای ستارگان علامات گفته شده وهمون معنی نشانه ها رو میده؟

4 – در آیه ۲۵ در هر موضوعی اگر کسی به اشتباه راهنمایی بشه گناه بر عهده شخص هست؟ در این دنیای اطلاعات جایگاه برخورد ساده لوحانه در دریافت و انتشار مطالب چیست؟ وظیفه برخورد ما در دریافت و انتشار مطالب صحیح و غلط و جداسازی آن چگونه است در این مورد توضیح دهید

5 – کسی که در ملاء عام گناه مرتکب میشه و باعث ترویج اون می شه شاملش میشه؟

6- منظور از اموات غير احياء، يعنی مردگان بودن معبودهای دروغين در همين دنياست؟

۷- آیه ۲۵ که می‌گه علاوه بر بار گناهان خود قسمتی از بار گناهان ان‌ها هم به دوش می‌کشن ودر جا‌های دیگر اشاره داره به اینکه کسی بار گناه دیگری را به دوش نمکشد و از شما پرسیده نمی‌شود که ان‌ها چه می‌کردند میشه گفت منظور این آیه اینه که بخاطر بی‌دانشی وسخنی که بدون علم گفته بشه وتخریب فکر بوجود‌اید نه عمل

8- قلوبهم منكره چه نوع دلی است؟

9- چکارکنیم ک حب این نداشته باشیم ک دیده بشیم فقط دیدن خدا برامون مهم باشه

10- الان در کشورهای غربی با ژن خودشان چند نوع انسان شبیه انسان و حیوان می سازند و یا الان ربات های چهره نمایی شبیه انسان میسازند آیا میشود گفت که اینها مخلوقاتی رو خلق میکنند و به قول خودشون میگویند که ما هم خلق جدیدی رو کردیم مثلا چند سال پیش چینی ها یک بچه انسانی و بچه گوسفندی رو بوجود آوردند این درسته؟ و یا ی پیر رو به خواب مصنوعی میکنند زیر یخ تا چند سال بعد