دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁶¹ /صفحه 264 / جزء 14 / آیه 32 الی 51

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 264 جلسه 161

1 – طبق آیه۴۷ انسان مومن حق دارد کینه و کدورتی از برادر مومن خود به دل بگیرد؟هر چند که گاهی ناخودآگاه برای انسان پیش میاد؟

2 – از کجا تشخیص بدیم که کاری که انجام میدیم با اخلاص هست یا نه؟

3 – خیلی وقتها این تو دلم میاد که شاید اخلاص درش نباشه؟

4 – چرا در آیه ۴۹ گفته خبر بدید به بندگانم از زبان خودش نگفته؟

5 – وقتی که وسوسه های شیطان برای انسان زیاد میشه از چه روش هایی استفاده کنیم؟

6 – همانطور که گفته می شه قبل از رانده شدن ابلیس از درگاه خدا در کنار ملائکه بوده ولی چرا ابلیس از آتش بود ولی ملائکه نه؟

7 – حکمت از اینکه الله ملائکه رو باخبر کرد از خلقت انسان چه بود ؟

8 – وقت و زمانی که به ابلیس داده شد جزء برنامه خداوند بود یا نه همینطور پیش آمد؟

9 – پس اگر ذات خداوند رحیم و غفور است ممکن است که خداوند هرکس را که بخواهد می تواند ببخشد و عذابش نکند؟

10 – چرا شیطان گفته مرا گمراه کردی و خطابش به خداوند هست؟

11 – از اول قرار بوده انسان روی زمین بیاد؟

12 – مگر از سجده، سجده ظاهری است یانه منظور چیز دیگری هست ؟

13 – آیه ۳۸ در تفسیر گفته منظور روز رستاخیزه اگر اینطوره چرا فرموده وقت معلوم در حالی که آیه های زیادی خواندیم که گفته شد قیامت معلوم

نیست کی برپا میشه فقط الله میدونه؟

14 –  آیه ۴۱ “”هذا “” منظور کار شیطان بوده؟ اگر نه توضیح بدید لطفا؟

15 – آیه ۴۲ آیا این برداشت درسته که وسوسه شیطان کاری نمیکنه برا گمراه شدن انسان و تصمیم آخرو خود انسان میگیره پس نمیشه برا مرتکب

شدن گناه شیطانو مقصر دونست و اونیکه می خواد کفر پیشه کنه خودش میوفته دنبال شیطان نه اینکه شیطان وسوسش کنه؟