دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹¹² / صفحه 194 / جزء 10 / آیه 41 الی 47

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

ص 194 ج 112

1 – آیه ۴۲ میشه  لطف کنید توضیح بدید؟

2 – خدا قوت بسیار عالی ولذت بخش بود

3 –  در آیه ۴۱ مثال”” ثِقَالًا “” حرف از بدهکاری شد آیا شخص بدهکار می تواند اموالش را قبل از ادای دین ،خرج کارهای دیگر یا جهاد کند؟

4 – چرا جهاد با مال مقدم شده بر جهاد با نفس؟

5 – “” فَثَبَّطَهُم “” معنیش چی شد؟

 6 – پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به منافقان اجازه دادند که درجهاد شرکت نکنند این اجازه روبهشون داد و اگر این اجازه بهشون نمی داد باز هم درجنگ وجهاد شرکت می‌کردند یاخیر؟

7 – در آیه ۴۳ برای زنان چگونه است؟توضیح دهید

8 – فقط از روی ترجمه برا خودمون  روشن و نرم کنیم یا میتونیم از تفاسیر هم استفاده بکنیم؟

9 – در رابطه با آیه “” انْفِرُوا خِفَافًا “”می تونیم یک معنای دیگه بهش بدیم؟ که بگیم چه با وسایل اندک و سبک و چه با وسایل سنگین به جهاد برویم ؟

10 – در فعالیتهای اجتماعی یک شخص مریض داره تو خونه، مادرش، همسرش و بچه اش مریضه . مسئله مریضیش یک روز و دو روزه نیست امکان داره یک سال همینجور درگیر اون معالجه باشه دوره درمان داره یک سال می خواد که اصلا از فعالیتها دست بکشه . برای اینجا آیا شامل این آیه می شه یعنی تخلف هست؟

11 – در مورد مقدم شدن جهاد با نفس بر مال قانع نشدم چون دادن جان سخت تره!