سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹³⁹ / صفحه 235 و 236 / جزء 12 / آیه 118 الی 123 و 1 الی 15

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 235 و 236 جلسه 139

1 – دلیلش چیه چرا خدا نخواسته همه مسلمان باشن گذاشته به اختیار خودشون؟

2 – معنی کلمه تمت چیست؟

3 – استاد در آیه ۵ میتونیم این طور برداشت کنیم ک نباید افکار یا داری ها یا برنامه یا موفقیت هامون رو با کسی درمیان بگذاریم ممکن است حس حسادت و رقابت در دوستان یا عزیزانمان  برانگیخته بشه؟. در این مورد توضیح دهید

4 – درمورد آیه ۹ امکان دارد در زندگی امروزی اتفاق بیفتد که پدر و مادر یه بچه نسبت به بقیه بچه ها توجه بیشتر می کنند و حسادت بینشون بیافته؟

5 – و لذلک منظورش اختلاف هست یا رحمت؟

6 – همه پدر و مادر ها یک فرزندشون رو بیشتر دوست دارند تو ته دلشون هر چند به ظاهر بگن همه رو به یک اندازه دوست داریم درسته؟

7 – استاد آیه ۱۱ با آیه ۲۱ سوره اعراف میشه گفت بهم ربط داره ی جوری مشابه هست؟،،،،،، آیا رفتار پیامبر یعقوب باعث شد که برادران یوسف اینگونه با یوسف باشند یا برادران خوی بد داشتند؟

8 – آیه ۲ رو میشه گفت تشویق به یاد گیری زبان عربی هست یا یاد گیری قرآن با ترجمه وتدبر؟

9 – اگر اونجوری تبعیض باشه به نظر شما راه حل چیه؟

10 – یعقوب اگه اسم گرگ نمی گفت شاید به ذهن بچه هاش چنین حیله ای نمیومد شاید؟

11 – تاثیر حسادت و چشم زخم برای افرادی که دور هستند هم ممکنه ؟

12 – توجه پیامبر یعقوب به حضرت یوسف بعد از خوابی که دید بوده چون آیه حسودی برادرانش بعد از آیه تعریف خواب اومده؟

13 – پس ازآیه ۵ نتیجه گیری می کنیم که نباید هرحرفی وهرسری را به کسی نگوییم، حتی خواهر و برادر؟

14 – آیه ۶ سخن یامبر یعقوب به یوسف است؟

15 – منظور از امت واحد اهل بهشت یا جهنم بودن است؟

16 –  بعضی ها که در حیطه شکرگزاری فعالیت دارن میگن چیزی به عنوان حسادت وجود نداره آیا این صحیحه وتایید میکنین؟

17 – مادر حضرت یوسف زنده بوده؟ چرا از مادر یوسف هیچ حرفی نیست؟

18 – توجه پیامبر یعقوب به یوسف بیشتر بوده چون خودش گفته اگه یوسف پیشم نباشه اندوهگین میشم؟

19 – این روزها وقتی به کسایی میگیم چرا قرآن نمی خوانید میگن چرا  قرآن رو عربی نازل کرده تا خوندنش برای ما سخت باشه پس ما هم نمی خونین میشه توضیح بدین چرا قرآن به عربی نازل شده چون در اون زمان همه عرب بودن؟