دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹³⁶ / صفحه 229 و 230 / جزء 12 / آیه 63 الی 81
 

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 229 و 230 جلسه 136

1 – حضرت اسماعیل علیه سلام اول متولد شدند یا حضرت اسحاق علیه سلام ؟

2 – چقد آیه با قسمت پایانی کماصلیت همخوانی داره  کماصلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم…انک حمید مجید.

3 – لعنت خدا با نفرین خدا چه فرقی با هم دارند؟

4 – زن لوط چرا ب عذاب گرفتار شد؟

5 – در قرآن وقتی که آیات مربوط به داستان انبیا رو می خونیم بهتر درک می‌کنیم که قرآن نسل ها رو به هم گره میزنه.

6 – قبلا هم پرسیدم چرا درمورد قوم لوط هیچ جای قرآن از خدا پرستی یا مسلمان شدن نیومده و با توجه به ناراحتی حضرت ابراهیم برای این قوم آیا ایمان به خدا داشتن و اون کار زشت و انجام میدادن ؟

7 – در آیه ۶۷ اینجا چرا گفته صدای شدید افراد ستمکار رو فرا گرفت ، میتونست بگه افراد را یا آنان یا آنها یا ایشان را در بر گرفت ، میشه اینطور برداشت کرد ؟ که صالح و افرادی که ایمان آورده بودند آنجا حضور داشتند اما عذاب به آنها نرسید در صورتی که همانجا بودند برا همین گفته افراد ستمکار ، مجزا کرده اونا رو و این از نشانه های قدرت الله متعال است که یکجا باشند اما عذاب به برخی برسد به برخی نرسد این مفهوم درسته ؟

8 – چرا تمام پیامبران تو مکان‌های خاصی مبعوث شده اند؟

9 – فرق يَوْمَئِذ با فتحه و کسره چیه؟

10- آیا قوم لوط فقط با غریبه ها کار زشت می کردند؟ چون با لوط کاری نداشتند و مزاحمش نمی شدند.

11 – اگه میهمان نماز نخونه و به حجاب هم اهمیت نده باز احترام و میهمان نوازی واجب هست؟؟

12 – چرا گفته ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ کمتر نگفته برای خدا که آسونه.

13 – در آیه ۷۰ میفرماید که ابراهیم در دل خود ترسی یافت اینجا گفته در دل خود نگفته ترس داشت؟ بلافاصله فرشتگان جواب دادن. که نترس

خب پیامبر ابراهیم در دل خود ترس داشته فرشتگان چطور این را دانستند که بلافاصله جواب دادند یعنی از قبل آگاهی داشتند و خدا بهشون گفته بود ؟

14 – در آيه ٦٩ چقدر زيبا داره فرهنگ سلام كردن و جواب سلام دادن رو به تصوير مي كشه و همينطور پذيرايي از مهمان و همچنين آيه ٧٠ كه در كمال ادب و احترام پذيرايي ميزبان را رد نكنيم سبحان الله

15 – چرا پیامبر لوط پیشنهاد ازدواج دخترانش رابه مردمی می‌دهد که با کار زشت انس گرفته بودند؟ انسان حاضرنمی شه دخترش را به هرکسی بدهد به خصوص وقتی میدونه که چقدر کار زشت انجام میدهند؟

16 – چرا می گوید پشت سر خود نگاه نکنید؟