دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

صفحه ۷۴ /جزء ۴ / آیه ۱۸۱ الی ۱۸۶
 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

صفحه ۷۴

«لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ»(آل‌عمران/١٨١)

قطعا شنید الله گفتار کسانی که گفتند  الله فقیر است و ما غنی هستیم. خیلی زود همین را که گفتند ما می‌نویسیم. و کشتار آن‌ها به نسبت انبیاء، که به غیر حق انبیاء خدا را می‌کشتند. و ما هم می‌گوییم عذاب آتش را بچشید.

قطعا شنید الله گفتار کسانی که گفتند  الله فقیر است و ما غنی هستیم. این جملهٔ نیش دار را به الله گفتند. خواستند الله را پایین بیاورند در ذهن مومنان و خداجویان و این حرف را زدند، که ما غنی هستیم و خدا فقیر است. و در رقابت با الله افتادن و قدرت خود را مافوق قدرت الله تصور کردند. به این اندازه غرور رسیدن، که این جمله را گفتند، که الله نیاز دارد، فقیر است و ما غنی هستیم. قطعا الله صحبت آن‌ها را شنید.« سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا» خیلی زود همین را که گفتند ما می‌نویسیم، یاداشتش کردیم، ثبت کردیم. به اضافهٔ؛ «وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْر حَقٍِّ» و کشتار آن‌ها به نسبت انبیاء، که به غیر حق، انبیاء خدا را می‌کشتند. این را هم ثبت کردیم.« وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ» و ما هم می‌گوییم عذاب آتش را بچشید. در آتش بسوزید. ما هم این را به آن‌ها می‌گوییم.

 

«ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد»(آل‌عمران/ ١٨٢)

این به همان چیزی است که دست‌های خودتان از پیش فرستاده و بدون شک که الله نسبت به بندگانش ستمگر نیست.

 

«الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»(آل‌عمران/١٨٣)

آن کسانی که گفتند: بدون شک الله از ما عهد گرفته، که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم، تا این‌که قربانی ای بیاورد که آتش آن را بخورد. بگو: پیغمبران قبل از من برای شما دلیل‌های روشن آوردند. و به همین که دارید می‌گویید. پس شما چرا آن پیغمبر را کشتید؟ اگر شما واقعا راست می‌گویید.

در میان پیغمبران گذشته این وجود داشته، وقتی چیزی را برای الله قربانی می‌کردند، صدقه‌ای می‌دادند، یک آتش می‌آمد و آن را می‌خورد. حتی اموال غنیمت هم که از کافران گرفته بودند، جمع می‌کردند یک‌جا آتشی می‌آمد و آن‌ها را می‌خورد و همین نشانه‌ای بود برای اینکه آن قربانی‌ آن‌ها پذیرفته شده و آن‌ها بر حق هستند و این واقعا پیغمبر است. و الان همین را دارند دست‌آویز قرار می‌دهند، که خدا از ما عهد گرفته، به دروغ دارند می‌گویند که ما به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم؛ همچنین وعده‌ای خدا از هیچ کسی نگرفته، یعنی بهانه جویی به مثل آن‌جا نیش زبان به نسبت الله، این‌جا اذیت به نسبت پیغمبر، یک چیزی را علم بکنند که پیغمبر مجبور بشوند دنبال صحبت آن‌ها باشد. اولی که رفت، دومی هم می‌آید، سومی هم می‌آید. هر کس یک خواسته‌ای و به همین شکل پیغمبر را دنبال خودشان سرگردان بکنند و مردم را اذیت بکنند که با همین صحبت‌ها که پیغمبر اگر هم انجام نداد، حالا بگویند که این پیغمبر بر حق نیست و به این شکل در این بهانه جویی پیغمبر را مورد آزار زبان خود قرار بدهند. پس آن‌هایی که گفتند الله با ما عهد بسته که تا پیغمبر این کار را انجا نداده ما به او ایمان نیاوریم.« قُلْ» به آن‌ها بگو:«قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»بگو که: پیغمبران قبل از من برای شما دلیل‌های روشن آوردند.(این یک) و به همین چیزی که شما دارید می‌گویید؛ که قربانی بگذارد که آتش بیاید آن را بخورد همین را هم آوردند. «وَبِالَّذِي قُلْتُمْ» و به همین که دارید می‌گویید؛ این را هم انجام دادند. آیا آنجا شما ایمان آوردید؟ «فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ» پس شما چرا آن پیغمبر را کشتید؟ چرا آن پیغمبران را کشتید که همین کار را انجام دادند؟ اگر شما واقعا راست می‌گویید. من هم اگر بیاورم به مثل بقیه انبیاء که کشتید. تجربهٔ شما واضح است. عکس‌العمل بعدی شما واضح است.  پس چرا آن‌ها را کشتید؟

 

«الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»(آل‌عمران/١٨٣)

آن کسانی که گفتند: بدون شک الله از ما عهد گرفته، که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم، تا این‌که قربانیی بیاورد که آتش آن را بخورد. بگوکه : پیغمبران قبل از من برای شما دلیل‌های روشن آوردند. و به همین که دارید می‌گویید. پس شما چرا آن پیغمبر را کشتید؟ اگر شما واقعا راست می‌گویید.

 

«ِفَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ»(آل‌عمران/184)

پس اگر تو را تکذیب بکنند، پس قطعا که پیغمبران قبل از تو را هم تکذیب کردند. برای آن‌ها دلیل‌های روشن آمد. و برای آن‌ها نوشته‌ها و کتاب روشنگر آمد.

پس اگر تو را تکذیب بکنند به همین بهانه‌ها، پس قطعا که پیغمبران قبل از تو را هم تکذیب کردند. این‌ها همان آدم‌ها هستند. برای آن‌ها دلیل‌های روشن آمد. و نوشته‌ها؛ «الزُّبُرِ»: نوشته‌ها و کتاب روشنگر؛«الْمُنِيرِ»: روشن کننده، واضح کنندهٔ مسائل، برای آن‌ها آمد، با این وجود آن پیغمبران را تکذیب کردند. پس تو اولی نیستی. این‌ها کارشان این است. تحت تاثیر صحبت‌های آن‌ها قرار نگیر. نه تو ای پیغمبر و نه بقیهٔ مردم که توسط این بهانه جویی‌ها شما به دین و پیغمبرتان بدبین بشوید.

 

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»(آل‌عمران/185)

 هر نفسی چشندهٔ مرگ است.  و همهٔ شما در روز قیامت به طور کامل پاداش خود را و سزای کارهای خود را خواهید دید. کسی که دور شد، از آتش رها شد و داخل به جنت شد، این رستگار شده است. و این زندگی دنیا جز کالاهای فریبنده دیگر چیزی نیست.

 

هر نفسی چشندهٔ مرگ است. صد درصد مرگ را خواهد چ «وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» هر نفسی چشندهٔ مرگ است. یعنی اگر جبلان می‌دهند، اگر آن صحبت‌ها دارند، اگر«يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» دارند اگر پیغمبر را آزار می‌رسانند، اگر همهٔ این‌ها، در نهایت همهٔ آن‌ها خواهند مرد:«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» و همهٔ شما در روز قیامت به طور کامل پاداش خود را و سزای کارهای خود را خواهید دید. خوب، خوب، بد‌ «تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». «فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّار» کسی که دور شد، از آتش رها شد. و داخل به جنت شد، این رستگار شده است. پیروزی مقطعی در جنگ احد و در این چند صباح دنیا این پیروزی نیست. کسی که داخل بهشت شد و از جهنم دور شد آن که دائمی است، آن رستگار شد.«وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» و این زندگی دنیا جز کالاهای فریبنده دیگر چیزی نیست.

 

«لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(آل‌عمران/186)

 قطعا که شما در اموال خود مورد آزمایش قرار می‌گیرید. و در جان‌های خود هم مورد آزمایش قرار می‌گیرید. و قطعا می‌شنوید از کسانی که قبل از شما به آن‌ها کتاب داده شده است. و از مشرکان، اذیت‌های فراوانی به شما می‌رسد. اگر صبر پیشه بکنید و راه درست را انتخاب بکنید و پیش بروید، پس قطعا که این از کارهای راسخ و درست است.

قطعا که شما در اموال خود مورد آزمایش قرار می‌گیرید. اموال‌ خود را از دست می‌دهید، باید انفاق بکنید، زکات آن را بدهید، اسراف نکنید. در اموال خود مورد آزمایش قرار می‌گیرید و در جان‌های خود هم مورد آزمایش قرار می‌گیرید. مریضی هست، معلولیت‌ها هست، مرگ و میرها هست.(این دو تا) «وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب» و قطعا و صد درصد می‌شنوید‌ از کسانی که به آن‌ها کتاب داده شده؛ دانشمندان یهود و نصرا، از آن‌ها که قبل از شما به آن‌ها کتاب داده شده است. «وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» و از مشرکان، بقیهٔ ملت‌ها، از آن‌ها می‌شنوید: «أَذًى كَثِيرًا»: اذیت‌های فراوانی به گوش شما می‌رسد. به شما می‌رسد. به هر شکلی، نوشتاری باشد، صحبت باشد، فایل باشد، فیلم باشد، به هر شکلی علیه شما این کار را انجام می‌دهند و شما مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرید. «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»و اگر صبر پیشه بکنید، موقع هر سه: هم اموال، هم انفس و این اذیت‌های باقی ملت‌ها، اگر صبر پیشه بکنید و راه درست را انتخاب بکنید و پیش بروید، پس قطعا که این هست از کارهای راسخ و درست که از شما خواسته شده آن کارها را انجام بدهید. که بر اساس صبر و تقوا حرکت بکنید.