درس ترجمه روان قرآن کریم

1600153363_72
زکریا عطری
اخرین بروزرسانی 30 آبان 1401
8 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این مجموعه

بی‏ تردید قرآن کریم بزرگ‏ترین معجزه ‏ی دین اسلام است، ترجمه قرآن کریم به صورت روان و ساده، به همراه پرسش و پاسخ پس از پایان صفحه، یادگیری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم می‌تواند سرنوشت ما را عوض کند..

مخاطب هدف

  • مشاهده این ویژه برنامه برای همه توصیه می شود!

برنامه تحصیلی

817 درس

سوره بقره

صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران

صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء

صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده

صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام

صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف

صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه

صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره حجر

صفحه 262 الی 267 / جزء 14 / آیات 99

سوره مؤمنون

صفحه 342 الی 349 / جزء 18 / آیات 118

سوره سبا

صفحه 428 الی 434 / جزء 22 / آیات 54

سوره زمر

صفحه 458 الی 467 / جزء 23 و 24 / آیات 75

سوره منافقون

صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل

صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس

صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر

صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار

صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق

صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج

صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق

صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه

صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر

صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد

صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس

صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل

صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی

صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح

صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین

صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق

صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر

صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه

صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله

صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات

صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه

صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر

صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر

صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه

صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل

صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش

صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون

صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر

صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون

صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر

صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد

صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص

صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق

صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس

صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

اساتید مجموعه

زکریا عطری

5.0/5
7 مجموعه
3 دیدگاه
174 دانشجو
رشته کارشناسی ارشد دعوت و اصول دین، مدرس دوره عالی مجتمع دینی بندرعباس و مولف کتاب تفسیر آسان
مشاهده بیشتر