سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره زمر
صفحه 458 الی 467 / جزء 23 و 24 / آیات 75

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁹ / صفحه ۳۷ و ۳۸ / جزء ۲ / آیه ۲۳۱ الی ۲۳۷

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی
صفحه 37 و 38

1 اگر مادر به خاطر زیبایی به بچه اش شیر نده گناهی نداره؟

2 – اگه خواهری بعد ازاینکه شوهر اولش وفات کرد ازدواج دوباره انجام نده گناه کار می شود؟

3 – مرد به زن مهریه نده برای مرد حرام است زن هم مهریش رو بخواد؟

4 – اگر زن بعد از ازدواج مهریه خود راحلال کند اشکالی داره؟

5 – اگر شوهر (مهریه) اصلا نداشت خانواده دختر می تونند اجبار کنند بر پدر شوهر؟

6 – آیا اگر زن در خانه می ماند و کار نمی کند با وجود داشتن تحصیلات و توان کار به خاطر فرزندان و همسرش  برای او اجری است؟

7 – اگر کسی شوهرش فوت کرده و خانواده شوهرش مهریه او پرداخت نکنن چه کار باید کرد؟

8آیه ۲۳۴ چجوری مرد با کنایه از زن خواستگاری میکنه؟

9 – اگه شوهر زن خود را طلاق داد دوباره میتواند با همون زن ازدواج کند؟

10 – چطوری مردی نامحرم با زن در عده با کنایه صحبت می‌کنه؟

11 – اگر زن مهریه اش رو ببخشه به شوهر، دیگه حکم زکات دادنش منتفی می شه ؟

12 – استاد خوب درس خوندن هم مهمه این روزا دخترای ۱۵-۱۶ ساله با ازدواجشون موافقت میشه ولی خوب درک دختره پایینه نمیتونه زندگی شو خوب ادامه بده

13 – استاد اول شرط میزارن ولی بعد که کارشون کردند دیگه عمل نمیکنن میزنن زیرش اونوقت اختلاف پیش میاد