سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره هود
صفحه 221 الی 235 / جزء 11 و 12 / آیات 123

سوره حجر
صفحه 262 الی 267 / جزء 14 / آیات 99

سوره مؤمنون
صفحه 342 الی 349 / جزء 18 / آیات 118

سوره سبا
صفحه 428 الی 434 / جزء 22 / آیات 54

سوره زمر
صفحه 458 الی 467 / جزء 23 و 24 / آیات 75

سوره صف
صفحه 551 الی 552 / جزء 28 / آیات 14

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹⁴ / صفحه ۲۷ و ۲۸ / جزء ۲ / آیه ۱۷۷ الی ۱۸۶

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

صفحه 27 و 28

1 – اگر کسی تمام نیک ها انجام بده اما نماز رو نخونه فقط جمعه ها بره نماز ظهر آن موقع جزوش نمی شه

2 –  {وَفِي الرِّقَابِ} می شه بیشتر توضیح بدین ؟

3 – بله در مورد {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} می شه بیشتر توضیح بدین ؟

4 – اگه قصاص در مقابل قصاص است پس چرا قبل از انجام حکم دیه پرداخت بشه و اگر دیه  پرداخت نشه حکم اجرا نمی شه این به چه منظور است؟

5 – رو کردن به مشرق و مغرب منظورش چیه ؟

6 – {بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ} دوباره بگید بیزحمت ؟

7 – در شرایط امروزی که سفر آسان هست برای روزه چطوره؟

8 – اگر کسی بخواد قصاص بکنه و طرف مقابل رو نبخشه پس بر اون گناهی هست یا نه؟

9 – طبق آیه اگر کسی وصیت رو اینکه حق همسر و دختر و پسر بیشتر و کمتر باشه مشکلی نیست که حق پسر دو برابر دختر هست یا پسرها مثل هم نباشه؟  

10 – چرا دیه زن نصف مرد هست؟

11 – اگر کسی مالی داشته باشه و الان داره ازش استفاده می کنه ولی وصیت کنه بعد از مرگش اون مال رو وقف خیریه بشه ثوابش بهش می رسه بعد از مرگش

12 – پس اگر آزادبرده را کشت آن آزاد کشته می شه؟

13 – آیات قصاص ِآیا درباره ی قتل در نظام طبقاتی آن زمان بوده یا برای لغو  طبقات جاهلی؟

14 – وصیت کردن برای زن هم هست یا فقط  بر مرد خانواده لازم هست؟

15 –  وقتی مادری میگه ارثم همه به دخترانم می دم در غیاب  پسران سندی تنظیم کنه برای دختران، چون دل خودش خواسته، دیگه سرپیچی از دستورات الله هست ؟