ایاک نعبد

ایاک نعبد..

ارتباط با الله، زندگی را با معنا می کند و با وجود دغدغه های فراوان، آرامش را به ما هدیه می‌بخشد.

مجموعه های آموزشی

ما ۱۳ دوره برای شما پیدا کردیم

کانال های ما در تلگرام

دیگر شبکه های اجتماعی

"دوره های آموزشی"

دسترسی به دوره ها از جمله میراث، عزت نفس

ورود به "کلاس آنلاین"

دسترسی به کلاس آنلاین و وبینارهای آنلاین

"وبینارهای آموزشی"

دسترسی به وبینارها از فنون تدریس، بازاریابی، نماز

محتوای آموزشی
۰ +
مخاطب
۰ +
دقیقه محتوا
۰ +
مجموعه، دوره، وبینار و..
۰ +