تاثیر نماز بر شخصیت فرزندان

1003
وبینارهای آموزشی

تاثیر نماز بر شخصیت فرزندان

بیان راهکارهای کلیدی از جمله: حفظ حرمت ها، برخورد مشوقانه با کودکان، بی توجه نبودن والدین به تربیت کودکان و داشتن مدیریت و برنامه ریزی در نهادینه کردن نماز در کودکان

فایل صوتی / تاثیر نماز بر شخصیت فرزندان

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.